Wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2020-2024

Informujemy o zarządzeniu przez JM Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2020-2024.

Wybory odbędą się na zebraniach wyborczych poszczególnych grup pracowniczych w następujących terminach:

  1. w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni – w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Auli A (budynek A);
  2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Auli A (budynek A);
  3. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 8.00 w Auli A (budynek A).

Zgodnie z § 5 ust. 5 Ordynacji wyborczej udział w zebraniach wyborczych jest obowiązkowy.

Kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej należy zgłaszać do Biura Regulacji Wewnętrznych w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi wspólnoty akademickiej. Zgłoszenie kandydata wymaga uzyskania pisemnej zgody na kandydowanie.

Wzór zgłoszenia kandydata oraz zgody na kandydowanie do pobrania poniżej.