Zakończenie modernizacji basenu UE Katowice

20 sierpnia 2020 r. zakończona została modernizacja basenu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prace rozpoczęły się w lipcu 2019 r. z inicjatywy JM Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Gruntownemu remontowi poddana została niecka basenowa oraz szatnie. Udostępniono również specjalną szatnię dla osób z dysfunkcjami. W obiekcie został wykonany nowy system BMS (Building Management System). Zmodernizowano stację uzdatniania wody, a także proces filtracji w istniejącym basenie i projektowanych brodzikach. W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny system pomiaru czasu pozwalający na profesjonalne przeprowadzenie zawodów pływackich.


Zakończenie prac remontowych miało miejsce 16 marca 2020 r. Następnie przeprowadzono testy i rozruch basenu, w tym systemu technologii wody basenowej oraz systemu BMS. Wykonano również montaż folii mlecznej w oknach basenowych oraz montaż folii z nadrukiem w drzwiach i oknach wejściowych.

W związku z zakończeniem prac modernizacyjnych, w czwartek 20 sierpnia br. na terenie obiektu odbyła się oficjalna wizytacja władz Uczelni, w której uczestniczyli: JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Kanclerz dr inż. Robert Życiński, Dyrektor Biura Rektorskiego Sebastian Kałużny, Dyrektor Biura Technicznego Robert Czopek oraz Kierownik Obiektu Dydaktycznego Marcin Zięba

Podczas oficjalnej wizytacji na terenie wyremontowanego obiektu JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE przekazał podziękowania dla osób zaangażowanych w proces modernizacji basenu. Jednocześnie Rektor podkreślał, że:

"sport jest wizytówką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Świadczą o tym liczne sukcesy studentów i absolwentów na arenie krajowej oraz międzynarodowej. UE Katowice ma na swoim koncie m.in. wygraną na Akademickich Mistrzostwach Polski wśród uczelni społeczno-przyrodniczych. Osiągnięciami w AMP-ach mogą pochwalić się m.in. nasi tenisiści, szachiści, badmintoniści, a także pływacy. Sukcesy odnoszą również miłośnicy sportów górskich i lekkoatletyki, piłki ręcznej, futsalu, karate, siatkówki czy koszykówki. Przedstawiciele UE Katowice biorą udział także w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata oraz w Igrzyskach Olimpijskich. Osiągnięcia te są wielką chlubą dla Uniwersytetu. 

Na Uczelni od lat prężnie działa Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy zrzeszający młode osoby z pasją do aktywności fizycznej. Na terenie kampusu organizowane są liczne inicjatywy sportowe, dwukrotnie przeprowadzono również zawody SuperPływak, w których miałem okazję uczestniczyć. Wykonane prace modernizacyjne basenu otwierają przed Uczelnią nowe możliwości. Jestem przekonany, że nowoczesna pływalnia stanie się wyróżnikiem Uniwersytetu."

Basen Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach znajduje się na parterze budynku C. Posiada 5 oddzielnych torów pływackich, a jego długość wynosi 25 m. Zgodnie z pierwotnymi założeniami basen miał być oddany do użytku w czerwcu 2020 r. Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, data oficjalnego otwarcia pływalni dla studentów i pracowników Uczelni zostanie podana w terminie późniejszym, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dotychczas studenci korzystali z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego, a także samodzielnie w godzinach popołudniowych. Na basenie odbywały się również treningi członków sekcji Akademickiego Związku Sportowego. W przyszłości na terenie basenu planowane jest organizowanie również m.in. zawodów pływackich.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć zmodernizowanego basenu

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych:

1. Niecka basenowa

W skład prac remontowych niecki basenowej wchodziło m.in.:

 • skucie starych płytek,
 • naprawa i reprofilacja konstrukcji niecki basenowej,
 • wymiana obu ciągów kształtek przelewowych (koryt), z jednoczesnym zwiększeniem ich liczby,
 • odtworzenie warstw izolacyjnych,
 • ułożenie nowych płytek na dnie i ścianach niecki basenowej,
 • prace naprawcze konstrukcji żelbetowej niecki basenowej w rejonie podbasenia,
 • montaż nowych słupków startowych oraz drabinek basenowych.

2. Szatnie basenowe, hala basenowa, pomieszczenia techniczne 

Szatnie damskie i męskie usytuowano w dawnych lokalizacjach i poddano gruntownemu remontowi. Celem zachowania wystarczającej powierzchni szatni damskiej, włączona została do niej powierzchnia obecnego magazynku na sprzęt sportowy, który zlokalizowany będzie w innym miejscu. Po przebudowie, w każdym zespole szatni znajduje się obecnie po 6 natrysków i po 20 szafek ubraniowych dla kobiet i mężczyzn. Poza w/w pracami remontowymi dodano szatnię dla osób z dysfunkcjami. Została ona wykonana w obecnej, istniejącej natryskowni damskiej. Jest to niezależny układ składający się z szatni i pomieszczenia natrysku ze wszystkimi nowymi urządzeniami sanitarnymi: natrysku, umywalki i muszli ustępowej, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zamontowano także specjalistyczny dźwig dla osób z dysfunkcjami. Istniejące dwa brodziki do dezynfekcji stóp zostały powiększone, dodano również brodzik dla osób niepełnosprawnych. Istniejącą nieckę basenową wydłużono z 24.80 m do 25.00 m. Pracom remontowym została również poddana hala basenowa, częściowo jego plaża, korytarz, pomieszczenie portierni oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne podbasenia.

W szatniach basenowych zastosowano system zarządzania transponderami do zamków szafkowych. System oparty jest na oprogramowaniu FCnet3. Program ten kataloguje osoby wchodzące na basen, jak również zarządza transponderami (opaskami).

Pracom modernizacyjnym poddano również instalacje elektryczne wraz z oświetleniem, instalacje wodno-kanalizacyjne. Została też zmodernizowana wentylacja mechaniczna.

Na potrzeby funkcjonowania basenu, w obiekcie wykonano nowy system BMS (Building Management System) nadzorujący:

 1. Pracę instalacji technologii basenowej.
 2. Pracę instalacji wentylacji.
 3. Zużycie energii elektrycznej.
 4. Zużycie wody.
 5. Zużycie ciepła.

3. Technologia wody basenowej

Modernizacji uległa również stacja uzdatniania wody w istniejącym basenie i projektowanych brodzikach do dezynfekcji stóp o system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. W basenie pływackim w ramach prowadzonych prac pozostawiono istniejący układ do uzdatniania wody basenowej dla basenu pływackiego wprowadzając w nim niezbędne zmiany mające na celu usprawnienie jego działania i dostosowanie go do obowiązujących wymagań stawianym basenom.

Proces filtracji układu uzdatniania wody w basenie pływackim i brodziku do dezynfekcji stóp został zaprojektowany z wykorzystaniem filtra ciśnieniowego ze złożem piaskowo żwirowym i węglem aktywnym – wysokość złoża 1,2 m. 

W procesie modernizacji przewidziano pozostawienie istniejących filtrów basenowych wraz z orurowaniem i armaturą. Wykonano montaż przetworników ciśnienia o zakresie pomiarowym 0-4 bar przed i za każdym filtrem oraz wymianę warstwy złoża filtracyjnego węgla aktywowanego na nowo.

Dla brodzików do dezynfekcji stóp wykonano nowy niezależny układ uzdatniania wody, istniejący obecnie na obiekcie układ zasilania brodzików do dezynfekcji stóp z basenu pływackiego został zdemontowany. Dla obiegu wody dobrano 1 filtr ciśnieniowy o średnicy 500 mm, wydajność 6m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h. Zamontowano przetworniki ciśnienia o zakresie pomiarowym 0-4 bar przed i za filtrem. Do obsługi filtra zamontowano także zawór automatyczny sześciodrożny. Filtr został wypełniony również złożem piaskowo-żwirowym.

W celu zachowania odpowiedniej jakości wody i higieny w niecce basenowej, zakupiono automatyczny odkurzacz basenowy przeznaczony do czyszczenia dna, ścian i linii wody. Działanie odkurzacza prezentuje poniższy film opublikowany w mediach społecznościowych Uniwersytetu. 

4. System pomiaru czasu na basenie

W ramach inwestycji został również zakupiony nowoczesny system pomiaru czasu pozwalający na profesjonalne przeprowadzenie zawodów pływackich. 

Koszt remontu basenu:

 • kwota netto: 2.766.800,83 zł
 • kwota brutto: 3.403.165,02 zł