Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół do spraw wdrażania i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zespół do spraw wdrażania i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach został powołany zarządzeniem Rektora nr 56/21 z dnia 19 maja 2021 r.

 

Skład zespołu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – koordynator Zespołu,
 • dr hab. Agata Austen, prof. UE,
 • dr Maria Gorczyńska, prof. UE,
 • dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE,
 • dr hab. Marzena Strojek-Filus,prof. UE,
 • dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE,
 • dr Maria Kocot;

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Edyta Gałecka,
 • Katarzyna Haśnik,
 • Beata Humańska,
 • Marek Kiczka,
 • Agnieszka Komander,
 • Łukasz Korach,
 • Mateusz Kozik,
 • Edyta Lachowicz-Santos,
 • Edyta Listek – sekretarz Zespołu,
 • Dariusz Rajfura,
 • Anna Raszka,
 • Anna Sibielak,
 • Aneta Szmyt,
 • Małgorzata Szwarc;

Przedstawiciel doktorantów

 • Łucja Waligóra.

 

Komitet Monitorujący

 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – Rektor;
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji;
 • dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE – Przewodnicząca Kolegium Ekonomii;
 • dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE – Przewodniczący Kolegium Finansów;
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Przewodniczący Kolegium Informatyki i Komunikacji;
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Przewodniczący Kolegium Zarządzania;
 • dr hab. Artur Walasik, prof. UE – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;
 • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE – Koordynator ds. wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE – Rzecznik ds. Etyki;
 • Paweł Kadłubiak – Kanclerz;
 • Monika Dziechciarz-Wnuk – Audytor Wewnętrzny.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca