Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla studentów


Zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka (Kolegium Ekonomii), Logistyka (Kolegium Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje komunikacyjno-analityczne oraz zaawansowanych warsztatach języka branżowego (łącznie 45 godzin).