Certyfikowane szkolenia komputerowe dla studentów

Rusza rekrutacja na szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe dla studentów wybranych kierunków w ramach projektu Power-Kompetencje. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2021 roku, do godz. 13:00.


Zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość do udziału w certyfikowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL*.

W ramach projektu można wybrać jedną z trzech ścieżek, tj.: 

  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online).*
  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami).*
  • Zaawansowane szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów, A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne, A3 zaawansowane użytkowanie baz danych, A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna).*

*w przypadku zdania egzaminu

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych. Szkolenia będą realizowane zdalnie we wtorki zgodnie z planem zajęć studentów.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń – maj 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy). Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z wymaganymi dokumentami na stronie projektu.

Termin zgłoszeń: 18 stycznia 2021 roku, do godz. 13:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy wydrukować poniższe dokumenty, podpisać i przesłać pocztą na adres biura (Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 Maja 50, 40-287 Katowice z dopiskiem "staż") lub dostarczyć do siedziby Biura Budynek "N" Katowice, ul. Adamskiego 7, pokój 218 piętro II (po ustaniu sytuacji epidemiologicznej) następujące dokumenty: 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.