Zdobądź kompetencje komputerowe oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych PROFILE (ECDL Profile)

Rusza rekrutacja na szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość w ramach projektu Power-Kompetencje. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 stycznia 2019 roku, godz. 12:00


W ramach ECDL Profile można wybrać jedną z dwóch ścieżek, tj.:

  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online)*
  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami)*.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych.

Szkolenia będą realizowane głównie we wtorki zgodnie z planem zajęć studentów na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń - kwiecień 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy). Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia.

 

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o dostarczenie do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (godziny otwarcia Biura) kompletu dokumentów tj.:

-        dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Karta uczestnika projektu

4. Oświadczenie uczestnika projektu

-        kserokopii zaświadczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

"Potwierdzenie spełnienia wymogów udziału w projekcie (wypełnia Wydział Uniwersytetu)" znajdujące się w "Deklaracji uczestnictwa w projekcie" mogą Państwo uzyskać w Dziekanacie.

 

Termin zgłoszeń: 8 stycznia 2019 r., do godz. 12:00. 

 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

* w przypadku zdania egzaminu