Koordynatorzy modułów

Za każde działanie w ramach realizowanego projektu odpowiedzialni są poszczególni Koordynatorzy.

Moduł 1:

Koordynator – Anna Sibielak

Odpowiedzialna za zadania 1-3 tj. uruchomienie i realizację nowych programów studiów w roku akademickim 2019-2020:

 • E-commerce – studia II stopnia w języku angielskim na Wydziale Ekonomii;
 • Rachunkowość i podatki – studia I stopnia, niestacjonarne, o profilu praktycznym na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia o profilu praktycznym, niestacjonarne na Wydziałach Informatyki i Komunikacji oraz Ekonomii

Moduł 2 i 3:

Koordynator – Kinga Okrzesik-Faruga

Odpowiedzialna za zadania 4-8 tj.:

 • szkolenia kompetencyjne dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Logistyka inżynierska, Logistyka, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość.
 • szkolenia kompetencyjne z zakresu: ECDL Standard, ECDL Advanced,
 • szkolenia z zakresu kompetencji komunikacyjno-analitycznych,
 • szkolenia z języka branżowego.
 • zajęcia praktyczne ze studentami w formie projektowej,
 • wizyty studyjne u Pracodawców, oraz płatne staże dla studentów.

Moduł 6:

Koordynator – Małgorzata Szwarc

Odpowiedzialna za zadania 12-17 tj.

 • realizacja szkoleń i warsztatów kompetencyjnych dla kadry zarządzającej, kadry kierowniczej i administracyjnej;
 • realizacja działania dotyczącego wartościowania stanowisk pracy oraz budowę systemu wynagrodzeń zasadniczych,
 • realizacja assessment i development center
 • realizacja studiów podyplomowych dla kadry administracyjnej.

Koordynator – Edyta Gałecka

Odpowiedzialna za zadanie 10 związane w organizacją i realizacją krajowych oraz zagranicznych staży dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.

Koordynator – Edyta Lachowicz-Santos (przy wsparciu Dariusza Rajfury)

Odpowiedzialni za zadanie 11 tj. organizację i uruchomienie sekcji w języku angielskim na stronie WWW, dedykowanych dla pracowników i studentów zagranicznych.