Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół projektowy


W związku z realizacją projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zarządzeniem z dnia 17.10.2021 r. nr 122/21 zmieniające zarządzenie nr 88/ 18 został powołany Zespół projektowy, którego zadaniem będzie realizacja Projektu w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2022 roku.

Projektem kieruje i podejmuje decyzje kierownik projektu, wspomagany przez koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych (któremu podlegają koordynatorzy poszczególnych modułów) oraz pracownicy działów obsługi UEK.

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Małgorzata Majeranowska– Kierownik Projektu (powołana na podstawie zarządzenia Rektora Nr 132/20 z dnia 21 października 2020 roku)

Zakres zadań:

 • nadzór nad całością projektu, organizacja pracy zespołu,
 • współpraca z władzami Uczelni w zakresie realizacji projektu,
 • akceptacja dokumentacji,
 • osiągnięcie celów i wskaźników projektu,
 • wybór wykonawców, zawarcie umów, rozliczenie wykonawców,
 • wkład merytoryczny do wniosków o płatność,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą (zwaną dalej IP),
 • promocja projektu,
 • podejmowanie decyzji w zakresie merytoryki projektu, dostaw, kosztów, zmian w projekcie,
 • nadzór nad pracą wszystkich pracowników,
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność, formularzy PEFS, danych w zakresie personelu projektu.

Izabela Doroz– Koordynator ds. organizacyjnych i finansowych

Zakres zadań:

 • prowadzenie biura projektu,
 • nadzór nad terminową realizacją projektu,
 • raportowanie stanu realizacji projektu w zakresie merytorycznym i finansowym do kierownika projektu,
 • koordynacja działań projektowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • przygotowanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym i finansowym,
 • monitoring wykonania budżetu i wskaźników projektu,
 • kontakt z IP.

Anna Sibielak– Koordynator - Modułu 1 (uruchomienie i realizacja nowych kierunków studiów: E-commerce, Rachunkowość i podatki oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne).

Zakres zadań:

 • rekrutacja uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach modułu 1),
 • raportowanie stanu realizacji projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych,
 • promocja projektu (w ramach modułu 1),
 • odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach modułu z uwzględnieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej PZP),
 • monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników.

Kinga Okrzesik-Faruga – Koordynator Modułu 2 (certyfikowane szkolenia dla studentów, wykłady ekspertów zewnętrznych, zajęcia warsztatowe kształtujące kompetencje komunikacyjne, analityczne i zawodowe, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców) oraz Modułu 3 (realizacja płatnych staży dla studentów).

Zakres zadań:

 • rekrutacja uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach modułów 2 i 3),
 • raportowanie stanu realizacji projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych,
 • promocja projektu (w ramach modułu 2 i 3),
 • odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach modułów z uwzględnieniem ustawy PZP,
 • monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników.

Koordynatorzy Modułu 6:

Dr Jolanta Bernais – Koordynator Zadań: szkolenia, Assesment & Development Center, wartościowanie stanowisk pracy i budowa systemu wynagrodzeń zasadniczych, studia podyplomowe. Zakres zadań:

 • rekrutacja uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach zadań modułu 6)
 • raportowanie stanu realizacji projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych,
 • promocja projektu (w ramach zadań modułu 6),
 • odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach Modułu z uwzględnieniem ustawy PZP,
 • monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników.

Edyta Gałecka — Koordynator Zadania: realizacja krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.

Zakres zadań:

 • rekrutacja uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach zadania w module 6) ,
 • raportowanie stanu realizacji projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych,
 • promocja projektu (w ramach zdania w module 6), 3
 • odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach modułu z uwzględnieniem ustawy PZP,
 • monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników.

Edyta Lachowicz- Santos i Dariusz Rajfura - Koordynatorzy

Zadania: uruchomienie sekcji strony www w języku angielskim.

Zakres zadań:

 • prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach zadania w Module 6),
 • raportowanie stanu realizacji projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i finansowych,
 • promocja projektu (w ramach zadania w module 6) ,
 • odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach modułu z uwzględnieniem ustawy PZP,
 • monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca