Kontakt

 

Biuro Projektu

ul. Koszarowa 6;Katowice; Budynek N, pok. 267                                                                        

tel. +48 32257-7055

izabela.doroz@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

__________________________________________________________________________________

Koordynator – Kinga Okrzesik-Faruga - wszystkie formy wsparcia dla studentów tj. staże, szkolenia, wykłady, zadania praktyczne, wizyty studyjne 

Koordynator – Edyta Lachowicz-Santos (przy wsparciu Dariusza Rajfury) - uruchomienie strony www Uniwersytetu w języku angielskim

Koordynator – Małgorzata Szwarc - wszystkie formy wsparcia dla kadry administracyjnej oraz dydaktycznej

Koordynator – Edyta Gałecka - realizacja krajowych i zagranicznych staży dla nauczycieli akademickich

Koordynator – Anna Sibielak - realizacja nowych programów studiów