Kontakt

Biuro Zarządzania Projektami

ul. Adamskiego 7 
40-069 Katowice 
Budynek N, pok. 217-218

tel. +48 32257-7068
biuro_zp@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
__________________________________________________________________________________

Koordynator – Kinga Okrzesik-Faruga - wszystkie formy wsparcia dla studentów tj. staże, szkolenia, wykłady, zadania praktyczne, wizyty studyjne 

Koordynator – Edyta Lachowicz-Santos (przy wsparciu Dariusza Rajfury) - uruchomienie strony www Uniwersytetu w języku angielskim

Koordynator – Małgorzata Szwarc - wszystkie formy wsparcia dla kadry administracyjnej oraz dydaktycznej

Koordynator – Edyta Gałecka - realizacja krajowych i zagranicznych staży dla nauczycieli akademickich

Koordynator – Anna Odjas-Sochacka - realizacja nowych programów studiów