Nauczyciele akademiccy

W związku z realizacją projektu pn. „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i są zatrudnieni na stanowisku asystenta lub adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, do udziału w płatnych stażach dydaktycznych w uczelniach krajowych i zagranicznych, które trwać będą tydzień lub dwa tygodnie – w zależności od kierunku studiów, na którym nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne (wymiar stażu: 20 godz. dyd./tydz.).

W przypadku stażu zagranicznego przy wyborze Kandydatów uwzględniana będzie także znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2).