Nauczyciele akademiccy

W związku z realizacją projektu pn. „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i są zatrudnieni na stanowisku asystenta lub adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, do udziału w stażach dydaktycznych w krajowych i zagranicznych uczelniach.

UWAGA! Ruszył kolejny nabór pracowników na staże dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach

TERMIN APLIKOWANIA

29 listopada 2019 r.