Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauczyciele akademiccy

Zapraszamy do udziału w krajowych lub zagranicznych stażach nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadający stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w momencie przystąpienia do rekrutacji oraz są zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku asystenta lub adiunkta na podstawie umowy o pracę.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy