Staże zagraniczne

 

Szanowni Państwo,

w ramach realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach projektu pn. „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach 2019-2020 zaplanowano organizację 15 płatnych staży dydaktycznych w uczelniach zagranicznych, dzięki którym 10 kobiet i 5 mężczyzn będzie miało możliwość rozwinąć swoje praktyczne umiejętności dydaktyczne.

 

Celem staży jest podniesienie kompetencji dydaktycznych młodej kadry akademickiej poprzez umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, technik oraz narzędzi nauczania, a pośrednio także:

a)      udoskonalenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego w Uniwersytecie,

b)      poprawa jakości kształcenia studentów,

c)      wzmocnienie potencjału dydaktycznego naszego Uniwersytetu,

d)     wzrost konkurencyjności Uczelni na krajowym i zagranicznym rynku usług edukacyjnych.

 

Wybór uczelni, w której realizowany będzie staż, zostanie dokonany w taki sposób, aby zagwarantować Stażyście zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń dydaktycznych. Zakres stażu będzie zgodny z celami kształcenia na kierunku, na którym Stażysta prowadzi zajęcia dydaktyczne. Zadania stażowe będą zgodne z realnymi możliwościami uczelni przyjmującej na staż.

 

Nauczycieli akademickich zainteresowanych stażem w zagranicznej uczelni, który będzie źródłem nowych doświadczeń dydaktycznych oraz nowych możliwości dla rozwoju zawodowego, zachęcamy do odwiedzania zakładki „Staże zagraniczne”, na której wkrótce znajdą się: szczegółowy Regulamin, określający m.in. zasady ubiegania się o staż, a także wzory dokumentów związanych z realizacją stażu (w tym: formularz zgłoszeniowy), a niebawem także ogłoszenie o rozpoczęciu naboru Kandydatów.