Staże zagraniczne

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach projektu pn. „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano realizację 15 staży dydaktycznych w uczelniach zagranicznych. 

Celem staży jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, w tym: nowoczesnych metod kształcenia, technik oraz narzędzi nauczania, co przyczyni się do:

  1. udoskonalenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego realizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  2. poprawy jakości kształcenia studentów,
  3. wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uniwersytetu,
  4. wzrostu konkurencyjności Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku.