Pracownicy administracyjni

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z203/17 z dn. 23.03.2018 r. w okresie od 1 października 2018 r. do 31 maja 2020 r., przeprowadzone będą:

  • szkolenia dla przedstawicieli kadry zarządzającej,
  • szkolenia, warsztaty i seminaria dla przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, kadry kierowniczej i  administracyjnej Uniwersytetu,
  • studia podyplomowe dla przedstawicieli kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu,

przy czym:

kadra zarządzająca to rektor, prorektorzy, kanclerz;

wyższa kadra kierownicza to pracownicy zatrudnieni na stanowisku: zastępcy kanclerza, zastępcy kwestora, dyrektora lub zastępcy dyrektora;

kadra kierownicza to pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika;

kadra administracyjna to pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni, ekonomiczni, biblioteczni oraz pracownicy działalności wydawniczej zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy (m.in. pełnomocnika, koordynatora, audytora, głównego specjalisty) lub w zespołach pracowniczych funkcjonujących w ramach biur, działów, sekcji itd.

Rusza rekrutacja na szkolenia w III kwartale 2020 r. dla pracowników administracyjnych

 

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy

z przyjemnością informuję, że uruchomiliśmy rekrutację na dwudniowe warsztaty dla kadry kierowniczej z zakresu negocjacji, które odbędą się w dniach 16-17 lipca br. w formie stacjonarnej (w budynku N Uniwersytetu), będące ostatnim przedsięwzięciem szkoleniowym dedykowanym pracownikom administracyjnym naszej Uczelni, zaplanowanym na tym etapie realizacji projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach! z przyjemnością informuję, że uruchomiliśmy rekrutację na dwudniowe warsztaty dla kadry kierowniczej z zakresu negocjacji, które odbędą się w dniach 16-17 lipca br. w formie stacjonarnej (w budynku N Uniwersytetu), będące ostatnim przedsięwzięciem szkoleniowym dedykowanym pracownikom administracyjnym naszej Uczelni, zaplanowanym na tym etapie realizacji projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Link do formularza:

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Pozdrawiam
Małgorzata Szwarc
Koordynator modułu 6 projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"