Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy administracyjni

 

Ruszyła rekrutacja na szkolenie z komunikacji wewnętrznej

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie z komunikacji wewnętrznej.
Szkolenie jest organizowane w ramach modułu 6 projektu Blisko-Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kadry administracyjnej w zakresie komunikacji wewnętrznej, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności współdziałania opartego na zaufaniu.

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych (2 dni po 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane stacjonarnie w budynku N, w terminach (do wyboru) podanych w poniższym formularzu.

Prowadzimy rekrutację do sześciu grup (maks. 90 osób). Liczba miejsc jest ograniczona i wynika z ustaleń przyjętych w projekcie.

Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa do 22 kwietnia 2022 r.

FORMMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.
Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.


Z wyrazami szacunku
Koordynator Modułu 6
Jolanta Bernais

Zakończona rekrutacja na szkolenie z obsługi MS Excel

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie wykorzystywania programu MS Excel.

Szkolenie obejmuje 18 godzin lekcyjnych (3 dni po 6 godz. lekcyjnych) i będzie realizowane stacjonarnie we wtorki, środy i czwartki w salach komputerowych mieszczących się w budynkach Uczelni.
Szkolenia zostaną przeprowadzone do 30.06.2022 r.

Do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 100 osób.

Szklenia podzielone są na grupy uwzględniające poziom znajomości programu MS Excel.
Udział w szkoleniu z obsługi MS Excel dla uczestników jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku

Koordynator Modułu 6
Jolanta Bernais  

 

Rekrutacja zakończona na kurs języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w grupie kadry administracyjnej zajmującej się obsługą studentów i pracowników zagranicznych. Zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej, w okresie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.

Kurs języka angielskiego organizowany jest w ramach modułu 6 projektu pn. Blisko-Międzynarodowo- Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji

1.    Udział w kursie języka angielskiego dla uczestników jest bezpłatny.

2.    Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (zgłoszenia prosimy składać w pokoju  nr 2/23, bud. R,  ul. 1 Maja 50).

3.    Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

4.    Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursie. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w kursie podejmuje zespół projektowy wraz z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

5.    Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, we wtorki i czwartki, w godzinach 14:30 – 16:00.

6.    Czas trwania kursu 96 godzin dydaktycznych przez ok. 8 m-cy.

7.    Przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test określający poziom znajomości języka angielskiego. Według wyniku przeprowadzonego testu nastąpi przyporządkowanie do poszczególnych grup.

8.    Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.

 Wzór zgłoszeni znajdziesz tutaj

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z203/17 z dn. 23.03.2018 r. sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej (łącznie 16 osób) z zakresu:

 • efektywnego przywództwa,
 • studiów menedżerskich,
 • coachingu i mentoringu,
 • zarządzania projektami,
 • Lean Management,
 • kontroli zarządczej w organizacjach publicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem studiów podyplomowych jest aktualizowanie i unowocześnianie wiedzy w wyżej wymienionych obszarach. Łączenie w trakcie zajęć aspektów teoretycznych i praktycznych gwarantuje jej skuteczne pogłębienie i usystematyzowanie oraz wzrost kompetencji uczestników.

 Celem studiów z zakresu coachingu / mentoringu jest rozwinięcie u uczestników umiejętności:

 • motywowania ludzi do rozwoju osobistego oraz zawodowego – poprzez zwiększanie u nich świadomości własnego potencjału, kreatywności i elastyczności w działaniu;
 • wspierania współpracowników w formułowaniu celów na drodze poszerzania kompetencji  oraz wyznaczaniu perspektyw ich rozwoju, jak również wskazywania sposobów skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, pojawiającymi się w ich życiu zawodowym.

Umiejętności te przyczyniają się do poprawy wydajności indywidualnej pracowników oraz skuteczności i efektywności zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Zasady rekrutacji

 1. Udział w studiach podyplomowych dla uczestników jest bezpłatny.
 2. Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (do koordynatora modułu – Małgorzaty Szwarc  pok. nr 107 bud. N; ul. Adamskiego 7 w Katowicach).
 3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, stanowi załącznik, poniżej.
 4. Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w danym szkoleniu. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach członków kadry zarządzającej - podejmuje Rektor.
 5. Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymują w formie elektronicznej.

 

Wzór zgłoszenia znajdziesz tutaj.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy

z przyjemnością informuję, że uruchomiliśmy rekrutację na dwudniowe warsztaty dla kadry kierowniczej z zakresu negocjacji, które odbędą się w dniach 16-17 lipca br. w formie stacjonarnej (w budynku N Uniwersytetu), będące ostatnim przedsięwzięciem szkoleniowym dedykowanym pracownikom administracyjnym naszej Uczelni, zaplanowanym na tym etapie realizacji projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Link do formularza:

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Pozdrawiam
Małgorzata Szwarc
Koordynator modułu 6 projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3