Pracownicy administracyjni

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z203/17 z dn. 23.03.2018 r. sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej (łącznie 16 osób) z zakresu:

 • efektywnego przywództwa,
 • studiów menedżerskich,
 • coachingu i mentoringu,
 • zarządzania projektami,
 • Lean Management,
 • kontroli zarządczej w organizacjach publicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem studiów podyplomowych jest aktualizowanie i unowocześnianie wiedzy w wyżej wymienionych obszarach. Łączenie w trakcie zajęć aspektów teoretycznych i praktycznych gwarantuje jej skuteczne pogłębienie i usystematyzowanie oraz wzrost kompetencji uczestników.

 

Aktualnie  prowadzimy rekrutację 4 osób na studia z zakresu coachingu / mentoringu.

Rekrutacja potrwa do dnia 28 września 2020 r.

 

Celem studiów z zakresu coachingu / mentoringu jest rozwinięcie u uczestników umiejętności:

 • motywowania ludzi do rozwoju osobistego oraz zawodowego – poprzez zwiększanie u nich świadomości własnego potencjału, kreatywności i elastyczności w działaniu;
 • wspierania współpracowników w formułowaniu celów na drodze poszerzania kompetencji  oraz wyznaczaniu perspektyw ich rozwoju, jak również wskazywania sposobów skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, pojawiającymi się w ich życiu zawodowym.

Umiejętności te przyczyniają się do poprawy wydajności indywidualnej pracowników oraz skuteczności i efektywności zarządzania ludźmi w organizacji.

 

Zasady rekrutacji

 1. Udział w studiach podyplomowych dla uczestników jest bezpłatny.
 2. Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (do koordynatora modułu – Małgorzaty Szwarc  pok. nr 107 bud. N; ul. Adamskiego 7 w Katowicach).
 3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, stanowi załącznik, poniżej.
 4. Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w danym szkoleniu. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach członków kadry zarządzającej - podejmuje Rektor.
 5. Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymują w formie elektronicznej.

 

Wzór zgłoszenia znajdziesz tutaj.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Rusza rekrutacja na szkolenia w III kwartale 2020 r. dla pracowników administracyjnych

 

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy

z przyjemnością informuję, że uruchomiliśmy rekrutację na dwudniowe warsztaty dla kadry kierowniczej z zakresu negocjacji, które odbędą się w dniach 16-17 lipca br. w formie stacjonarnej (w budynku N Uniwersytetu), będące ostatnim przedsięwzięciem szkoleniowym dedykowanym pracownikom administracyjnym naszej Uczelni, zaplanowanym na tym etapie realizacji projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Link do formularza:

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Pozdrawiam
Małgorzata Szwarc
Koordynator modułu 6 projektu „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"