Przejdź do menu Przejdź do treści

Kadra zarządzająca

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeprowadzone szkolenia dla przedstawicieli kadry zarządzającej (rektora, prorektorów, kanclerza) z zakresu:

  • podnoszenia miękkich kompetencji przywódczych;
  • zarządzania strategicznego
  1. Celem szkolenia z zakresu podnoszenia miękkich kompetencji przywódczych jest przekazanie uczestnikom praktyczniej wiedzy z obszaru skutecznego przywództwa, w tym rozwinięcie umiejętności wspierających osiąganie założonych celów, m. in.: umiejętności efektywnego nawiązywania relacji, skutecznej komunikacji i budowania autorytetu, zdolności negocjacyjnych, a także umiejętności przewodzenia organizacji w obliczu nowych wyzwań i konieczności wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.
  2. Celem szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego jest przekazanie uczestnikom praktyczniej wiedzy o nowych trendach i narzędziach umożliwiających efektywne zarządzanie wzrostem i rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu, a także praktycznej wiedzy na temat strategii budowania wartości organizacji i narzędzi konkurowania, które pozwolą zwiększyć efektywność jej funkcjonowania (rozwinięcie u uczestników umiejętności poszukiwania i oceny źródeł konkurencyjności).

Szkolenia odbywać się będą w Warszawie w siedzibie ICAN Institute, Al. Niepodległości 18 w dniach roboczych (środy i czwartki) średnio raz w miesiącu, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych każde, przy czym łączny czas trwania szkolenia dla poszczególnych uczestników wynosi 160 godzin dydaktycznych, trwających 45 minut każda. W jednym dniu szkoleniowym maksymalny czas trwania zajęć wynosi 8 godzin dydaktycznych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się w zakładce "Harmonogramy wsparcia" -> tutaj.

Zasady rekrutacji:

  1. Udział w szkoleniach dla uczestników jest bezpłatny.
  2. Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (do koordynatora modułu – Małgorzaty Szwarc  pok. nr 107 bud. N; ul. Adamskiego 7 w Katowicach).
  3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3,  stanowi załącznik.
  4. Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w danym szkoleniu. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach członków kadry zarządzającej - podejmuje Rektor.
  5. Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymują w formie elektronicznej.

 Karta zgłoszenia uczestnictwa znajduje się tutaj.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3