Przejdź do menu Przejdź do treści

Wyższa kadra kierownicza, kadra kierownicza i administracyjna

Szkolenia, warsztaty, seminaria

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z203/17 z dn. 23.03.2018 r.  odbyły się szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu kompetencji miękkich i twardych dla przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu, przy czym zdefiniowane w opisie grupy pracownicze tj.:

 • wyższa kadra kierownicza to pracownicy zatrudnieni odpowiednio na stanowisku: zastępcy kanclerza, zastępcy kwestora, dyrektora lub zastępcy dyrektora;
 • kadra kierownicza to pracownicy zatrudnieni odpowiednio na stanowisku: kierownik lub zastępca kierownika;
 • kadra administracyjna to pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni, biblioteczni oraz pracownicy związani z działalnością wydawniczą zatrudnieni na samodzielnym stanowisku pracy (m.in. pełnomocnika, koordynatora, audytora, głównego specjalisty) lub w zespołach pracowniczych funkcjonujących w ramach biur, działów, sekcji itd.
 1. Celem szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu kompetencji miękkich jest zmiana postaw pracowniczych kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu, rozwinięcie jej umiejętności psychospołecznych oraz dostarczenie wiedzy i narzędzi ułatwiających skuteczne kierowanie zespołem oraz zwiększeniem efektywności podejmowanych przez pracowników działań.
 2. Celem szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji twardych jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz uzupełnienie niezbędnej wiedzy specjalistycznej kadry kierowniczej i administracyjnej, które przyczynią się do wzrostu efektywności i jakości zadań realizowanych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 3. Organizowane w ramach modułu 6. szkolenia /warsztaty /seminaria stanowią kompleksowy program rozwoju kompetencji  dedykowany poszczególnym grupom pracowniczym, tym samym uprawnieni do udziału w nim pracownicy winni korzystać ze wszystkich oferowanych danej grupie formach wsparcia.
 4. Szkolenia /warsztaty /seminaria odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w wymiarze godzinowym określonym każdorazowo w opisie poszczególnych form wsparcia, przy czym jako godzinę szkolenia /warsztatu /seminarium należy rozumieć godzinę dydaktyczną, trwającą 45 minut. W jednym dniu szkoleniowym maksymalny czas trwania zajęć wynosi 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i, za wyjątkiem szkoleń /warsztatów wyjazdowych, odbywać się będą w budynku „N” przy ul. Koszarowej w Katowicach.

Szczegółowy harmonogram szkoleń/warsztatów/seminariów znajduje się w zakładce "Harmonogramy wsparcia" -> tutaj.

Zasady rekrutacji  znajdziesz tutaj: regulamin, formularz w wersji edytowalnej

Formularz elektronicznego zgłoszenia udziału w szkoleniach/warsztatach/seminariach, które zostaną przeprowadzone w 2021/2022 roku znajdziesz tutaj.

Studia podyplomowe

W ramach modułu 6 projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z203/17 z dn. 23.03.2018 r. w okresie od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla kadry kierowniczej (w tym także przedstawicieli wyższej każdy kierowniczej) oraz kadry administracyjnej (łącznie 16 osób) z zakresu:

 • efektywnego przywództwa,
 • studiów menedżerskich,
 • coachingu,
 • zarządzania projektami,
 • Lean Management,
 • kontroli zarządczej w organizacjach publicznych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem studiów podyplomowych jest aktualizowanie i unowocześnianie wiedzy w wyżej wymienionych obszarach. Łączenie w trakcie zajęć aspektów teoretycznych i praktycznych gwarantuje jej skuteczne pogłębienie i usystematyzowanie oraz wzrost kompetencji uczestników.

Rekrutacja zakończona!

Celem studiów z zakresu coachingu / mentoringu jest rozwinięcie u uczestników umiejętności:

 • motywowania ludzi do rozwoju osobistego oraz zawodowego – poprzez zwiększanie u nich świadomości własnego potencjału, kreatywności i elastyczności w działaniu;
 • wspierania współpracowników w formułowaniu celów na drodze poszerzania kompetencji  oraz wyznaczaniu perspektyw ich rozwoju, jak również wskazywania sposobów skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, pojawiającymi się w ich życiu zawodowym.

Umiejętności te przyczyniają się do poprawy wydajności indywidualnej pracowników oraz skuteczności i efektywności zarządzania ludźmi w organizacji.

  

Zasady rekrutacji

 1. Udział w studiach podyplomowych dla uczestników jest bezpłatny.
 2. Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (do koordynatora modułu – Małgorzaty Szwarc  pok. nr 107 bud. N; ul. Adamskiego 7 w Katowicach).
 3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, stanowi załącznik, poniżej.
 4. Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w danym szkoleniu. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach członków kadry zarządzającej - podejmuje Rektor.
 5. Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymują w formie elektronicznej.

Wzór zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3