Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram wsparcia

_______________________________________________________________________________________________  

Zadanie 1

Realizacja nowego programu studiów II stopnia w języku angielskim (E-commerce) - Moduł 1

1. Ścieżka dostępu do planu zajęć (kliknij w obrazek poniżej)

2. Link do planu zajęć :

https://e-uczelnia.ue.katowice.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

___________________________________________________________________________________________

Zadanie 2

Realizacja nowego programu studiów I stopnia o profilu praktycznym pn. Rachunkowość i podatki - Moduł 1

 1. Ścieżka dostępu do planu zajęć (kliknij w obrazek poniżej)


2. Link do planu zajęć :

https://e-uczelnia.ue.katowice.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

_______________________________________________________________________________________________  

Zadanie 3

Realizacja nowego programu studiów I stopnia o profilu praktycznym pn. Bezpieczeństwo wewnętrzne - Moduł 1

 

1. Ścieżka dostępu do planu zajęć (kliknij w obrazek poniżej)


2. Link do planu zajęć :

https://e-uczelnia.ue.katowice.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html
_______________________________________________________________________________________________  

Zadanie 4

Certyfikowane szkolenia dla studentów - Moduł 2

_______________________________________________________________________________________________

Zadanie 5 

Wykłady ekspertów zewnętrznych - Moduł 2

Nazwa Beneficjenta: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z203/17

Tytuł projektu:  Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

LP.

DATA

MIEJSCE

GODZINA

RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

1

20.11.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7, Katowice

Aula S (N)

11:45 – 13:15

Wykład eksperta zewnętrznego pt.: „Rynek Forex i jego funkcjonowanie.”

2

21.11.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7, Katowice

sala 142 N

10:00 – 11:30

Wykład eksperta zewnętrznego pt.: „Wpływ globalnych trendów na procesy logistyczne – studium przypadku”

3

27.11.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. Bogucicka 3a, Katowice

333 A

08:00 – 09:30

Wykład eksperta zewnętrznego

pt.: „Analiza danych filarem nowoczesnej bankowości.”

4

27.11.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. Bogucicka 3a, Katowice

335 A

10:00 – 11:30

Wykład eksperta zewnętrznego

pt. „Inteligent Automation – Strategia i praktyka wdrożenie robotów w organizacji.”

5

11.12.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 47, Katowice

101 E

08:00 – 09:30

Wykład eksperta zewnętrznego

_______________________________________________________________________________________________  

Zadanie 6

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje komunikacyjne, analityczne, zawodowe (język branżowy) - Moduł 2

Nazwa Beneficjenta: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z203/17

Tytuł projektu:  Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

LP.

DATA

MIEJSCE

GODZINA

RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

1

05.11.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Budynek B, ul. Bogucicka 3a, sala 314

9:00 – 15:45

(8 godzin dydaktycznych)

Moduł I: Warsztaty

kształcące kompetencje

komunikacyjno-

analityczne

2

19.11.2019

9:00 – 15:45

(8 godzin dydaktycznych)

Moduł I: Warsztaty

kształcące kompetencje

komunikacyjno-

analityczne

3

26.11.2019

8:30 – 13:30

(6 godzin

dydaktycznych)

Moduł II: Warsztaty

kształcące kompetencje

językowe w zakresie

specjalistycznego języka

angielskiego

_______________________________________________________________________________________________

Zadanie nr 7

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej  

_______________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 8

Wizyty studyjne u pracodawców - Moduł 2

Nazwa Beneficjenta: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z203/17

Tytuł projektu:  Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

LP.

DATA

MIEJSCE

GODZINA

RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

1

26.11.2019

-

27.11.2019

MOKATE SA, ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

 

MOKATE Sp. z o.o. w Żorach, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory

2-dniowe

Wizyty studyjne

_______________________________________________________________________________________________ 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3