Przejdź do menu Przejdź do treści

Zajęcia w formie projektowej

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Informacje ogólne

Realizacja projektu praktycznego obejmie rozwiązanie zagadnień problemowych przedstawionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw/instytucji. Podczas tych zadań będzie promowane prowadzenie przez studentów badań własnych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów praktycznych. Wyniki pracy zespołów będą przedstawione w formie raportów pisemnych, a następnie oceniane przez przedstawiciela firmy/instytucji. Rozwiązane zadania mogą być przedmiotem prac dyplomowych.

Informacje dla studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

  • Ekonomia - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka w biznesie - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka - IV, V, VI, VII semestr
  • Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr
  • Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

 

W poprzedniej edycji Warsztaty były prowadzone we współpracy z firmą Jeronimo Martins Polska S.A.

 Formą warsztatów było rozwiązywanie problemu biznesowego zawierającego realne problemy występujące w przedsiębiorstwach. Na pierwszych zajęciach, zostało ustalone zgodnie z potrzebami uczestników, ich sugestiami oraz oczekiwaniami, jakim problemom biznesowym chcą poświęcić czas np. internet rzeczy, centrum kreowania wiedzy, tworzenie symulacji gry. Zgodnie z tym co zaproponowali uczestnicy zostali dobrani przedstawiciele firm. Działania były realizowane pod nadzorem opiekunów oraz ekspertów ze świata biznesu, którzy merytorycznie pomagali w rozwiązywaniu casu. Warsztaty  zakończone podsumowaniem prezentującym dwa podejścia do rozwiązania danej problematyki zawartej w casie.

Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia modelu biznesowego, stawiania oraz weryfikowania hipotez, przygotowania planu wdrożenia w życie modelu biznesowego. Metoda projektu wykorzystywana jest również przy rekrutacji. W ten sposób przyszły pracodawca wyłania lidera, który potrafi współpracować w grupie, ale także wybić się na tle grupy i poprowadzić grupę ku ścieżce prowadzącej do rozwiązania problemu.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3