Zajęcia w formie projektowej

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Informacje ogólne

Realizacja projektu praktycznego obejmie rozwiązanie zagadnień problemowych przedstawionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw/instytucji. Podczas tych zadań będzie promowane prowadzenie przez studentów badań własnych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów praktycznych. Wyniki pracy zespołów będą przedstawione w formie raportów pisemnych, a następnie oceniane przez przedstawiciela firmy/instytucji. Rozwiązane zadania mogą być przedmiotem prac dyplomowych.

Informacje dla studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

  • Ekonomia - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka (wydział Zarządzania) - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka (wydział Ekonomii) - IV, V, VI, VII semestr
  • Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr
  • Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.