Zajęcia w formie projektowej

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

Informacje ogólne

Realizacja projektu praktycznego obejmie rozwiązanie zagadnień problemowych przedstawionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw/instytucji. Podczas tych zadań będzie promowane prowadzenie przez studentów badań własnych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów praktycznych. Wyniki pracy zespołów będą przedstawione w formie raportów pisemnych, a następnie oceniane przez przedstawiciela firmy/instytucji. Rozwiązane zadania mogą być przedmiotem prac dyplomowych.

Informacje dla studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

  • Ekonomia - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka w biznesie - III, IV, V, VI semestr
  • Logistyka - IV, V, VI, VII semestr
  • Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr
  • Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

 

W tej edycji Warsztaty będą prowadzone we współpracy z firmą Jeronimo Martins Polska S.A.

 

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w warsztatach, które będą kształtowały interdyscyplinarne kompetencje w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Formą warsztatów będzie rozwiązywanie problemu biznesowego zawierającego realne problemy występujące w przedsiębiorstwach. Na pierwszych zajęciach, zostanie ustalone zgodnie z potrzebami uczestników, ich sugestiami oraz oczekiwaniami, jakim problemom biznesowym chcą poświęcić czas np. internet rzeczy, centrum kreowania wiedzy, tworzenie symulacji gry. Zgodnie z tym co zaproponują uczestnicy zostaną dobrani przedstawiciele firm. Dysponujemy dużą paletą możliwości. Zapraszamy do udziału. Działania te będą realizowane pod nadzorem opiekunów oraz ekspertów ze świata biznesu, którzy merytorycznie będą pomagali w rozwiązywaniu casu. Warsztaty zostaną zakończone podsumowaniem prezentującym minimum dwa podejścia do rozwiązania danej problematyki zawartej w casie.

Na podstawie projektu nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia modelu biznesowego, stawiania oraz weryfikowania hipotez, przygotowania planu wdrożenia w życie modelu biznesowego. Metoda projektu wykorzystywana jest również przy rekrutacji. W ten sposób przyszły pracodawca wyłania lidera, który potrafi współpracować w grupie, ale także wybić się na tle grupy i poprowadzić grupę ku ścieżce prowadzącej do rozwiązania problemu.

 

Warsztaty nie będą kolidowały z zajęciami i sesją (odbywać się będą w wybrane wtorki).

 

Terminy spotkań:  15.12, 12.01, 16.02, 16.03, 30.03, 20.04

 

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA