CEEPUS "Regional Development Network"

Projekt zakłada trzy kluczowe obszary, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: mobilność studentów, która ma na celu wyposażenie ich w profesjonalne umiejętności i kwalifikacji niezbędne do właściwego funkcjonowania na rynku pracy; mobilność kadry akademickiej mająca na celu rozwój dydaktyki w uczelniach partnerskich oraz stworzenie wspólnego programu studiów.

Instytucja koordynująca:  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: University of Klagenfurt (Austria), Varna University of Economics (Węgry), Masaryk University (Czechy), VSB-Technical University of Ostrava (Czechy), Silesian University in Opava (Czechy), University of Miskolc (Węgry), University of Montenegro (Czarnogóra), Ss.Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia), University of Cluj-Napoca (Rumunia), University of Belgrade (Serbia), University of Ljubljana (Słowenia), University of Economics in Bratislava (Słowacja)

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 45 000,00 EUR Prof. Krystian Heffner, Kolegium Ekonomii Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-PL-0056-16-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Powrót do listy