Erasmus+ "Empowering media professionals, teachers and teenagers to identify, prevent, and combat fake news (Fact-Checking)""

Celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie programu studiów magisterskich oraz podyplomowych w zakresie problematyki fake newsów. Program jest ukierunkowany na młodzież licealną, studentów oraz nauczycieli akademickich prowadzących m.in. zajęcia z edukacji medialnej  oraz zastosowania informatyki w analizie mediów społecznościowych. Projekt realizowany jest na naszej Uczelni przez Katedrę Projektowania i Analizy Komunikacji, Katedrę Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów oraz Katedrę Inżynierii Wiedzy. Zadaniem powołanego Zespołu jest m.in. opracowanie modułu e-learningowego dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji w identyfikacji fake newsów.

Instytucja koordynująca: Universidade Nova de Lisboa (Portugalia)

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, National and Kapodistrian University of Athens (Grecja), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Francja), Lapland University (Finlandia), Leiden University (Holandia), ATC Media and fact-checking platform development company (Grecja) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, National and Kapodistrian University of Athens (Grecja)

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.09.2019 r. – 31.08.2022 r. 425 744,00 EUR Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PT01-KA203-060953
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2020
Powrót do listy