Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 449 890,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA103-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21-08-2020
Powrót do listy