NCN "Identyfikacja determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznych oraz opracowania ich klasyfikacji.

Instytucja koordynująca: -

Partnerzy projektu: -

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
02.11.2018 r. – 19.12.2020 r. Obecnie działanie naukowe jest zawieszone 37 598,00 PLN dr Martyna Wronka-Pośpiech Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania MINIATURA; edycja 2
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018/02/X/HS4/01156
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19-10-2018
Powrót do listy