NCN "Postawy i wartości w procesie wyboru środka transportu w podróżach obligatoryjnych"

Celem projektu badawczego jest rozpoznanie powiązań pomiędzy postawami, wartościami oraz branymi pod uwagę informacjami, którymi kierują się respondenci a ich zachowaniami transportowymi.

Instytucja koordynująca: -

Partnerzy projektu: -

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
18.02.2019 r. - 16.06.2021 r. 42 900,00 PLN dr Anna Urbanek Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania MINIATURA; edycja 3
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019/03/X/HS4/02137
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04-12-2019
Powrót do listy