NCN "Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych"

Celem projektu jest określenie znaczenia relacji społecznych dla innowacyjności organizacyjnej, osiąganej dzięki współpracy międzyorganizacyjnej (ale także niezależnie od niej) w wybranych sektorach kreatywnych (turystyczny, gier komputerowych i wideo, sztuk performatywnych, samorządowe instytucje kultury – muzea).

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
29.06.2018 r. - 28.06.2021 r. 491 219 PLN dr hab. Katarzyna Czernek, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/01051
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29-06-2018
Powrót do listy