NCN "Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji"

Ogólnym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób przywództwo pozytywne wpływa na przedsiębiorczość organizacyjną. Główne pytanie badawcze brzmi: Czy pozytywny styl przywództwa jest właściwy dla tworzenia i utrzymywania przedsiębiorczości organizacyjnej? Co jednak dokładnie rozumiemy pod pojęciem przywództwa pozytywnego? W naukach o zarządzaniu zostały zidentyfikowane różne style przywództwa, na przykład przywództwo dyrektywne, które polega na wydawaniu poleceń i kontroli ich realizacji, czy przywództwo demokratyczne, które oznacza wciąganie pracowników w proces podejmowania decyzji. Przywództwo pozytywne pochodzi z psychologii pozytywnej i pozytywnej teorii organizacji.

Psychologia pozytywna jest podejściem w psychologii, które zamiast na problemach stara się koncentrować na silnych stronach ludzi i na tym, jak mogą je wykorzystać, aby osiągnąć dobrostan (well-being), rozkwitanie i szczęście. Pozytywna teoria organizacji przenosi te zagadnienia na poziom firmy, a więc bada, jak osiągnąć dobrostan, rozkwitanie i szczęście pracowników i sukces firmy w tym samym czasie. Pozytywne przywództwo jest zatem metodą osiągania rozkwitu pracowników, który czyni ich jeszcze bardziej efektywnymi nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że kochają to, co robią.

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
26.07.2018 r. - 25.07.2021 r. 376 320,00 PLN dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/02172
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-07-2018
Powrót do listy