PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 51 490,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-POWER-HE-061529
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-08-2019
Powrót do listy