PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 86 020,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-POWER-HE-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19-08-2020
Powrót do listy