Zapisy na szkolenia

1. Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenia dla pracowników naszej Uczelni w ramach projektu "UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Nauczyciele akademiccy mają możliwość udziału w następujących szkoleniach: 

 • “W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności”;
 • “Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim”;
 • “Praca z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego”;
 • “Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”;
 • “Poznanie zasad projektowania uniwersalnego”;
 • “Adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością wzroku”;
 • “Jak zwiększyć dostępność spotkania online oraz elementy e-learningu”.

Sposób realizacji szkoleń

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – z wyjątkiem języka migowego oraz szkoleń:

 • "Adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością wzroku";
 • "Jak zwiększyć dostępność spotkań online oraz elementy e learningu",

które będą odbywały się online.

Rekrutacja na szkolenia trwa do 12 października 2022 roku

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie “W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności"

Ważne informacje:

 • szkolenie stacjonarne, 2 dni szkoleniowe w godz. od 8:30 do 15.00, zaplanowano zajęcia dla 8 grup, w różnych dniach tygodnia, co umożliwi połączenie obowiązków dydaktycznych z udziałem w szkoleniu),
 • szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z wykorzystaniem sprzętu symulującego różne rodzaje niepełnosprawności,
 • po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat.
 • za udział w szkoleniach nauczyciele akademiccy będą mieli możliwość zdobycia punktów w trzech obszarach aktywności zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny okresowej.

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga - wypełnienie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu Nauczyciele otrzymają w formie elektronicznej dnia 13 października 2022 r. (czwartek).

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami".

2. Szkolenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dla kadry administracyjnej i zarządczej zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące:

 1. Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim (pięć grup - 70 osób).
 2. Dostosowanie materiałów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (jedna grupa – 4 osoby).
 3. Dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (jedna grupa – 6 osób).

Dodatkowo pracownicy administracyjni będą mogli wziąć udział w kursie polskiego języka migowego.   

Rekrutacja dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została zakończona!

3. Ważne dokumenty

4. Kontakt 

Jolanta Bernais
Koordynator Obszaru VI
jolanta.bernais@ue.katowice.pl