Harmonogram wsparcia

Kadra administracyjna

Nazwa Beneficjenta: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A031/21 Nazwa projektu: "UEKat dostępny - program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami"
  LP. DATA MIEJSCE  GODZINA  SZKOLENIE DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ Zapisy
1 03, 04, 05.10.2022 r. odwołane 8.30 - 15.00  Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 1) Rekrutacja zakończona
2 03, 04, 05.10.2022 r. odwołane 8.30 - 15.00  Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 2) Rekrutacja zakończona
3 07 - 08.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Dostosowanie materiałów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu szkolenie stacjonarne (grupa 1)  Zapisy
4 07, 08, 09.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 4) Zapisy
5 14, 15, 16.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 5) Zapisy
6 18 - 19.10.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami szkolenie stacjonarne Zapisy
7 24, 25, 26.10.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 3) Zapisy

Kadra dydaktyczna

Nazwa Beneficjenta: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A031/21 Nazwa projektu: "UEKat dostępny - program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami"
  LP. DATA MIEJSCE  GODZINA  SZKOLENIE DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ Zapisy
1 17 i 24.10.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00 W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 1)  Zapisy
2 18 i 25.10.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 2)  Zapisy
3 19 i 26.10.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 3)  Zapisy
4 14 i 21.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 4)  Zapisy
5 15 i 22.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 5)  Zapisy
6 16 i 23.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 6)  Zapisy
7 17 i 24.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 7)  Zapisy
8 18 i 25.11.2022 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności szkolenie stacjonarne (grupa 8)  Zapisy
9 17 i 24.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkolenie stacjonarne (grupa 1)  Zapisy
10 18 i 25.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkolenie stacjonarne (grupa 2)  Zapisy
11 19 i 26.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkolenie stacjonarne (grupa 3)  Zapisy
12 23.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego szkolenie stacjonarne (grupa 1) Zapisy
13 23.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Praca z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu szkolenie stacjonarne (grupa 1) Zapisy
14 24.01.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego szkolenie stacjonarne (grupa 2) Zapisy
15 20 i 27.02.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób  z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 1)
Zapisy
16 21 i 28.02.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób  z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 2)
Zapisy
17 15 i 22.03.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 3)
Zapisy
18 16 i 23.03.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 4)
Zapisy
19 17 i 24.03.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 5)
Zapisy
20 19 i 26.04.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego
i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 6)
Zapisy
21 20 i 27.04.2023 r.  w trakcie ustalania 8.30 - 15.00  Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenie nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni szkolenie stacjonarne (grupa 7)
Zapisy