Zadania Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

  • wspomaganie realizacji badań naukowych realizowanych przez zespoły naukowo-dydaktyczne
  • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami Uniwersytetu lub wydziału a nauczycielami akademickimi
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów między nauczycielami akademickimi a jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu
  • udzielanie wsparcia organizacyjno-technicznego w zakresie sporządzania planów obciążeń dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych
  • realizacja zadań wynikających z wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia