Analityk Finansowy i Rynkowy

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów zarówno w podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, jak również w informatyczno-ilościowy warsztat analityczny. Główne zagadnienia kierunkowe (rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość oraz ubezpieczenia) zostały wzbogacone o liściowe aspekty inwestycji finansowych i giełdowych (z uwzględnieniem analizy technicznej i fundamentalnej), zagadnienia prognozowania i analizy ryzyka. Kształtując swój warsztat analityczny studenci nabywją zaawansowane umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, poznają zasady organizacji i tworzenia baz danych, uczą się programowania w języku Visual Basic for Applications i doskonalą umiejętność multimedialnej prezentacji danych. Ukończenie studiów na specjalności Analityk Finansowy i Rynkowy ułatwia konkurowanie na rynku pracy, preferującym kandydatów z zaawansowanymi umiejętnościami w zakresie wykorzystania narzędzi i technik efektywnego  przetwarzania danych finansowych.