Konferencja pt. Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego

Komunikacja oraz etyka w administracji publicznej i w biznesie

 

Wykaz zaproszonych prelegentów i ekspertów 

 

Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dr inż. Tomasz Zieliński

Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. UE dr hab. Adam Samborski

Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

 Sesja I

Moderator: dr Katarzyna Olejko 

 

Dr Adam Aduszkiewicz

Coach, psychoterapeuta. Przez 25 lat pracował jako menedżer między innymi jako dyrektor w strukturach MSW, w Bertelsman Media jako zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor HR, a także w TVP SA jako Dyrektor HR i p.o. Dyrektora Biura Restrukturyzacji. Prowadzi zajęcia w Akademii Psychologii Przywództwa (Values i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), na podyplomowych studiach coachingu i mentoringu na UMCS w Studium Coachingu Laboratorium Psychoedukacji/Uniwersytet SWPS oraz na kierunku Zarządzanie i Przywództwo w Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z Instytutem Psycho immunologii. Ukończył podyplomowe studium coachingu Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytetu SWPS oraz 4-letni kurs psychoterapii analitycznej, organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Uczestniczy w indywidualny szkoleniu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP). Ma akredytację coacha Izby Coachingu i do 2018 był członkiem zarządu tej organizacji. Jest również licencjonowanym konsultantem modelu LVI 360 (model wszechstronnego przywództwa Kaisera i Kaplana). Autor licznych publikacji. W latach ’80 pracownik naukowy w IFiS PAN, dr filozofii. 

Jarosław Gibas 

Dawniej dziennikarz i publicysta, obecnie nauczyciel. Po wielu latach doświadczeń zawodowych jako współtwórca jednej z pierwszych na rynku agencji PR, redaktor naczelny dwóch tytułów prasowych i dziennikarz, manager z doświadczeniem korporacyjnym oraz wieloletni wykładowca akademicki oddał się wyłącznie działalności wykładowej i szkoleniowej. Prowadzi autorskie wykłady, szkolenia i warsztaty z obszarów inteligencji emocjonalnej, mindfulness oraz modelu transpersonalnego - metody pracy w indywidualnych sesjach z klientem wykorzystywanej w mentoringu, coachingu i psychoterapii. Dotychczas przeprowadził 372 szkolenia i wykłady dla 4969 uczestników. Posiada certyfikat Matrik Prof-fessional Management Treiner of School of Matrik Menagement Treiners oraz Associate Certified Coach (ACC) International Coach Federation. Autor licznych publikacji. Prywatnie jest entuzjastą dużych motocykli. Motocyklowa pasja zaowocowała dwiema książkami. 

 

 Sesja II

Moderator: dr hab. Tomasz Papaj

 

Adam Jodłowski

Kieruje praktyką prawną PwC w Katowicach. Partner w praktyce prawa spółek, prawa handlowego i cywilnego oraz doradztwa regulacyjnego PWC Legal. Specjalizuje się w obsłudze prawnej świadczonej w związku z transakcjami M&A, reorganizacjami i analizą regulacyjną. Ma bogate doświadczenie w doradztwie firmom z branży energetycznej, produkcyjnej a także sektorze nowych technologii. Jest prelegentem na konferencjach i prowadzi specjalistyczne, a także autorem licznych branżowych publikacji, w tym najnowszego komentarza do Prawa energetycznego wydanego przez C.H. Beck. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasz Papaj

dr hab. nauk ekonomicznych, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek rad nadzorczych, szkoleniowiec, specjalizuje się w zakresie zarządzania publicznego, zarządzania jakością, doradca w sektorze publicznym, współpracował m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Wojewodą Śląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 EKSPERCI 

Dr Maria Gorczyńska

Członek rady nadzorczej w Spółce Skarbu Państwa, Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych UE w Katowicach, w latach 2005-2012 Prodziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń UE w Katowicach, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych. wieloletni wykładowca na studiach I i II stopnia, MBA. Naukowiec i praktyk. Kierownik studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” UE Katowice oraz specjalności Menedżer finansowy na kierunku Finanse i rachunkowość UE Katowice. Członek oraz w latach 2010-2012 roku wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Michał Zwyrtek

Dyrektor w strukturach PWC, kieruje działem prawno-podatkowym w biurze PwC w Katowicach. Posiada 16 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jest liderem PwC w zakresie doradztwa prawnopodatkowego na rzecz branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem (MoR®), efektywnością obrotu towarowego (Six Sigma), jak również w restrukturyzacjach i planowaniu podatkowym. W swojej karierze zawodowej brał udział w wielu projektach dla branży energetycznej, petrochemicznej, motoryzacyjnej, TSL, FMCG oraz dla sektora publicznego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy.

Filip Poniewski 

Adwokat, partner katowickiej kancelarii BBP Legal. Bieżąca obsługa przedsiębiorstw, w tym spółek komunalnych. Obsługa organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych i zarządów. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i odpadów, jak również zamówień publicznych, prawa pracy i prowadzenia sporów sądowych. Od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z grupami kapitałowymi prowadzącymi działalność w zakresie gospodarki odpadami i usług komunalnych. Jest zaangażowany w procesy inwestycyjne w zakresie instalacji środowiskowych, budowy nowych zakładów, w tym produkcyjnych, oraz postępowania związane z budową dróg i autostrad.

Szymon Nęcki 

Psycholog i trener umiejętności menedżerskichszczególnie tych związanych ze skuteczną komunikacją, sztuką zarządzania i negocjacjami. Jako konsultant i trener współpracuje z wieloma prestiżowymi firmami sektora prywatnego i instytucjami publicznymi. Posiada trzy tytuły magistra: z zarządzania, marketingu i psychologii. Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Sesja III

 Moderator: Anna Starnawska i Elżbieta Paliga

Beata Kopczyńska 

Regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego, specjalista PR związany z agencją marketingową Trzy Znaki, członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wcześniej dziennikarz z wieloletnim stażem. 

Tomasz Jankowski

Konsultant postępowań konkurencyjnych Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, praktyk z wieloletnim stażem w kontroli i audycie projektów unijnych oraz krajowych, członek Dolnośląskiego Koła Audytorów Wewnętrznych IIA.  

  EKSPERCI 

Elżbieta Paliga

Certyfikowany audytor – Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia audytu wewnętrznego, CICA, CRMA. Auditor wiodący w obszarze bezpieczeństwa informacji. Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w administracji samorządowej. Posiada doświadczenie zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej. Prowadziła studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami Firm, UJ w Krakowie, Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – PIKW Warszawa Akademia Polonijna w Częstochowie, Master of Public Administration, UE Kraków.

 

Iwona Bogucka

Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Biegły sądowy z audytu wewnętrznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; Validator QA oceniający funkcję audytu wewnętrznego w organizacjach; Zarządzający Audytem Wewnętrznym w administracji publicznej; Zarządzający w kluczowych obszarach finansów publicznych. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Prowadzenie szkoleń w kluczowych obszarach zarządzania finansami, ryzykiem, kontrolą wewnętrzną, kontrolą zarządczą, audycie wewnętrznym, prawie dowodowym i inne. Wykładowca akademicki prowadzenie wykładów z przedmiotów: audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem na studiach podyplomowych „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna” organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie oraz Polską Akademię Nauk.

 

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego, Certyfikowany audytor Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorka publikacji z zakresu audytu i kontroli zarządczej.  

Anna Starnawska

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Doświadczony, certyfikowany audytor wewnętrzny Ministerstwa Finansów (64/2004). Ponad 20-letni staż pracy w administracji publicznej. Członek Kola JST IIA Polska. Członek Rady Nadzorczej spółki gminnej. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

 

 

Powyższe zestawienie nie zawiera pełnej listy prelegentów i ekspertów. Uwzględniono w nim wyłącznie osoby, które wyraziły i przesłały na adres Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zgodę na przetwarzanie danych osobowych