RADA PROGRAMOWA
Dr hab. Adam Samborski, prof. UEKierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr inż. Tomasz ZielińskiDziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Grażyna RzeszotarskaProdziekan ds. Studenckich Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Sz. P. Artur WojtkówZastępca Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. Pracy i Polityki Społecznej
Sz. P. Lubomira Murray Dyrektor w Dziale Audytu, PwC w Katowicach