III edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej "Start do własnego biznesu" (2018/2019)

tematem przewodnim tegorocznej edycji jest eko-biznes

 

Ważne terminy:

1. Spotkanie organizacyjne: 3 października 2018 r. o godz. 15.00 siedzibie Wydziału w Rybniku.  

2. I etap konkursu: 28 stycznia 2019 r. (etap szkolny)

3. Przekazanie wyników I etapu konkursu oraz zgłoszeń uczniów do II etapu: 1 lutego 2019 r.

4. Przesłanie prezentacji projektów: 28 marca 2019 r. (do godz. 12.00)

5. II etap konkursu: 2 kwietnia 2019 r. (etap międzyszkolny) godz. 9.00.

 

Informacje dotyczące I etapu konkursu:

1. Informacje dot. przebiegu I etapu konkursu

2. Wykaz literatury pomocniczej

 

Informacje dotyczące II etapu konkursu:

1. Informacje na temat przebiegu II etapu konkursu

2. Prezentacja:

  • Pierwsza strona prezentacji powinna zawierać tytuł projektu, imiona i nazwiska autorów oraz nazwę szkoły
  • Prezentacja projektu powinna trwać 5 minut
  • Prezentację należy przesłać do 28.03.2019 r. do godz. 12.00 na adres mailowy artur.olszowka@uekat.pl
  • Sprawy techniczne

 

Zadania szkoły

  • Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie
  • Powołanie przez Dyrektora szkoły Szkolnej Komisji Konkursowej
  • Przeprowadzenie I etapu konkursu – testu 28.01.2019 r.
  • Przekazanie protokołu z etapu szkolnego konkursu, niewykorzystanych egzemplarzy arkuszy konkursowych oraz formularzy zgłoszeniowych uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu do Dziekanatu Wydziału Biznesu Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z siedzibą w Rybniku do dnia 1.02.2019 r.

fileadmin/user_upload/WBFiA/Obowiazki_szkoły.doc