Wirtualny Dziekanat dla Słuchaczy studiów podyplomowych

Słuchaczu - zaloguj się!

Szanowna Studentko, Studencie, Słuchaczu, Słuchaczko!

Wirtualny Dziekanat (e-dziekanat) jest miejscem, w którym każdy Student/Słuchacz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi. Dlatego zachęcamy Cię do niezwłocznego aktywowania swojego konta w systemie e-dziekanat.

Aktywacja konta:  

Po wejściu na stronę główną Uczelni (http://www.ue.katowice.pl) należy wybrać odnośnik ‘Wirtualny dziekanat’ znajdujący się w pasku menu, na samej górze strony internetowej.

Następnie należy wybrać odnośnik: „ZALOGUJ” znajdujący się z prawej strony, w górnej części ekranu. Pojawi się formularz umożliwiający logowanie do wirtualnej uczelni.

Aby zalogować się po raz pierwszy do wirtualnej uczelni konieczne jest aktywowanie konta studenta. Dlatego należy wybrać przycisk „Przypomnij/aktywuj hasło”, który znajduje się  na dole  formularza do logowania.

Aby aktywować  konto w systemie wirtualnej uczelni należy w polu ‘login’ wpisać numer PESEL, a w polu ‘email’ – adres internetowego konta pocztowego, który został podany podczas rekrutacji. Wpisane informacje należy zatwierdzić przyciskiem ‘odzyskaj / aktywuj hasło’. Następnie należy postępować zgodnie z widocznym na ekranie komunikatem oraz treścią maila, który zostanie wysłany.

W otrzymanym mailu będzie znajdować się odnośnik, który umożliwi utworzenie hasła do konta wirtualnej uczelni. Po poprawnym utworzeniu hasła możliwe będzie zalogowanie się na konto e-dziekanatu. Podczas logowania, w polu ‘login’ należy wpisać adres konta pocztowego (rozwiązanie zalecanie) lub w ostateczności numer PESEL. W przypadku problemów z wyświetlaniem strony wirtualnego dziekanatu, prosimy korzystać z zalecanej przeglądarki, którą jest Firefox (www.firefox.pl). W niektórych sytuacjach pomocne może okazać się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Prosimy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy korzystaniu z komputera ogólnodostępnego, na którym po zakończeniu pracy z Wirtualną Uczelnią należy dokonać usunięcia danych zapamiętanych w przeglądarce. 

Informacja o płatnościach:

Każdy Student/Słuchacz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu ‘Dane studenta’ -> ‘ Finanse’.

W przypadku problemów z działaniem wirtualnego dziekanatu prosimy o kontakt kontakt mailowy: e-dziekanat@ue.katowice.pl.