30.09.2018 roku przedstawiciele Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji - Dziekan dr Tomasz Zieliński i prof. Józef Biolik uczestniczyli we mszy świętej w kościele "na górce" inaugurującej nowy rok akademicki celebrowanej przez JE ks. bpa Grzegorza Olszowskiego.