Dodatkowy nabór na studia stacjonarnych I stopnia [2022/2023]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza nabór uzupełniający na kierunek Finanse i Rachunkowość w Rybniku

Zarejestruj się w systemie IRK

Od 21 lipca do 9 września zarejestruj się / ponownie zaloguj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i zapisz się na kierunek Finanse i Rachunkowość w Rybniku - wystarczy 80 punktów rekrutacyjnych. 

Osoby, które brały już udział w tegorocznej rekrutacji i uiściły opłatę rekrutacyjną, nie są zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej. Wszyscy kandydaci proszeni są o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta bankowego, który dostępny będzie po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym IRK (podczas składania dokumentów, proszę zabrać ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu).

Złóż dokumenty na studia

Między 21 lipca a 9 września 2022 r. złóż dokumenty aplikacyjne. Sprawdź szczegółowy harmonogram i godziny przyjmowania dokumentów

Miejsce składania dokumentów na studia w Rybniku:

  • ul. Rudzka 13c, Rybnik
    budynek B, pokój 1.3 (dziekanat)

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi przewodnikami dla kandydatów.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji: rekrutacja@ue.katowice.pl, +48 32 257 7158.