Dzień Adaptacyjny


25 września 2020. w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach miał miejsce dzień adaptacyjny dla studentów pierwszego roku. Z powodu sytuacji epidemiologicznej spotkanie odbyło się w formule zdalnej.

Wśród zaproszonych gości udział w spotkaniu wzięli min. Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek oraz Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia Pani dr hab. Justyna Matysiewicz prof.UE.

Pani Dziekan dokonała symbolicznego aktu immatrykulacji, przyjmując ślubowanie, które w imieniu całej grupy złożyło pięć osób z najwyższą punktacją uzyskaną w procesie rekrutacji.

Po zakończonym spotkaniu studenci uczestniczyli w szkoleniu ze zdalnych metod nauczania.

Wszystkim studentom życzymy udanego roku akademickiego!