Forbes o studiach MBA na UE Katowice

"Pora na specjalizacje" - takim tytułem Forbes zachęca czytelników do artykułu na temat najbardziej innowacyjnych programów studiów typu MBA, realizowanych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studia MBA in Corporate Governance stanowią unikatową w Polsce ofertę studiów menedżerskich, a jakość programu potwierdza akredytacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych The Institute of Internal Auditors Global (IIA Global) - najstarszej i największej na świecie organizacji skupiającej audytorów wewnętrznych.

MBA in Corporate Governance od października powita pierwszych słuchaczy - absolwentów studiów podyplomowych Master of Corporate Governance bądź innych podyplomowych studiów menadżerskich. Master of Business Administration to rozpoznawalne na całym świecie studia menadżerskie. Jakość naszego programu studiów potwierdził The Institute of Internal Auditors (IIA) włączając studia do The IIA’s Internal Audit Academic Awareness Program.

"Jesienią [UE Katowice - przyp. red.] uruchamia unikatowy w Polsce kierunek Master of Business Administration in Corporate Governance. Jest on rozwinięciem studiów Master of Corporate Governance/Menadżer Ładu Korporacyjnego, które prowadzi od kilku lat rybnicka filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach." - pisze Forbes na łamach czasopisma.

Jak tłumaczy dr Katarzyna Olejko, kierownik studiów podyplomowych Master of Business Administration in Corporate Governance: "Studia powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez absolwentów kierunku Master of Corporate Governance, które teraz traktowane są jako pierwszy poziom kształcenia w ramach programu MBA".

Jako jeden z zasadniczych walorów studiów Master of Corporate Governance nasi słuchacze wskazywali jakość programu stanowiącego, można powiedzieć, zbiór specjalistycznych szkoleń połączonych w jedną spójną całość. To samo dotyczy programu MBA. Koncepcja nowych studiów MBA opracowana została bowiem przez praktyka, a nad jej ostatecznym kształtem pochylała się interdyscyplinarna Rada Programowa złożona z wybitnych specjalistów - praktyków i jednocześnie dydaktyków. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie magazynu Forbes oraz w wydaniu 9/2021.

Przypominamy, że jeszcze tylko do 10 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe - w tym MBA.