Komunikat Rektora w sprawie organizacji kształcenia


Zgodnie z nowym stanem prawnym, w szczególności Statutem, który wchodzi w życie 1 października 2019 r. - od tej daty kształcenie odbywa się bezpośrednio na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Organizacją kształcenia (w szczególności obsługą dziekanatową) zajmą się dwie szkoły traktowane jako jednostki organizacyjne Uniwersytetu:

  • Szkoła studiów I i II stopnia,
  • Szkoła doktorska.

Dyplomy ukończenia studiów od 1 października 2019 r. będą wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – bez wskazywania jakichkolwiek jednostek wewnętrznych.

Zmiany te nie mają wpływu na programy i organizację studiów, w tym zaliczeń, egzaminów i obron prac dyplomowych.

Nie zmienia się struktura katedr – będą one działać w ramach kolegiów, które zastąpią wydziały naukowo-dydaktyczne w Katowicach.

Wydział zamiejscowy w Rybniku zostanie przekształcony w filię (obsługa procesu dydaktycznego będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach).