LanguageCert enPro A1-C2


Wyjątkowa oferta dla Studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (wszystkich kierunków), również poprzednich edycji.

Tylko w tym roku akademickim oferujemy w pełni darmowe:

  • dostęp do materiałów na platformie e-learning (rekomendowane 60 godz),
  • egzamin o charakterze diagnozy językowej:   enPro A1-C2 paper-based (wyłącznie)
  • międzynarodowy certyfikat wskazujący na poziom kompetencji językowych w skali Rady Europy- CEFR.

Materiały, egzamin i certyfikat są w 100% bezpłatne. Przystąpienie do projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Będzie ją można podpisać w siedzibie Wydziału w wyznaczonych terminach we wrześniu i październiku (prosimy sprawdzić na stronie Wydziału). Po podpisaniu umowy konieczna jest rejestracja na platformie i przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie.

Osoba kontaktowa z ramienia Wydziału dr Ewa Wójcik ewa.wojcik@ue.katowice.pl

Konsultacje / podpisywanie umów: każda środa 15.00 - 16.00.

Osoby przystępujące do projektu muszą być dorosłe, uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie województwa śląskiego; mogą nie posiadać polskiego obywatelstwa.

Projekt nie obejmuje jedynie: osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność rolniczą, prezesów i członków rad nadzorczych.