Master of Corporate Governance - wręczenie dyplomów


W dniu 5 lipca br. odbyła się uroczystość wręczenia 27 absolwentom świadectw ukończenia studiów podyplomowych Master of Corporate Governance oraz certyfikatów wydanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska. Dyplomy wręczyli Dziekan Wydziału Biznesu Finansów i Administracji dr inż. Tomasz Zieliński oraz Prodziekan dr Grażyna Rzeszotarska, a także Członek Zarządu IIA Pani Iwona Bogucka.

 

 

Ledwo rozpoczęliśmy studia podyplomowe na kierunku Master of Corporate Governance, a już finiszujemy – podkreślają byli słuchacze. Z jednej strony towarzyszy nam satysfakcja z ukończenia tak wymagającego kierunku a z drugiej – pewnego rodzaju żal. Byliśmy uczestnikami cyklu wykładów i ćwiczeń, na których padało szereg praktycznych pytań prowadzących niejednokrotnie do bardzo emocjonujących dyskusji. Wykładowcy często proponowali nam nieco inne spojrzenie na zagadnienia związane z ładem korporacyjnym oraz wskazywali alternatywne rozwiązania. Ich sugestie stanowiły inspirację dla naszych działań. Niebagatelne znaczenie dla jakości prowadzonych przez nas dyskusji miał fakt, że grupa składała się z osób o dużym bagażu doświadczeń w obszarze nadzoru właścicielskiego. Uczestnikami studiów byli głównie członkowie rad nadzorczych oraz zarządów strategicznych spółek naszego regionu – mówi jedna z uczestniczek.

Spotkanie było okazją do zbierania opinii oraz sugestii, które pozwolą doskonalić nasz projekt – stwierdziła dr Katarzyna Olejko – Kierownik Studiów. Cieszy nas niezwykle pozytywny odbiór przedsięwzięcia.

Program studiów to strzał w dziesiątkę co do oczekiwań i potrzeb szeroko pojętej kluczowej kadry menedżerów zarządzających organizacją.  Dla osób  otwartych na osobisty rozwój oraz doskonalenie w obszarach zarządzania i biznesu. Program tematyczny studiów zapewnia  zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz pozwala usystematyzować i rozszerzyć  posiadaną już wiedzę z zakresu zarządzania każdego typu organizacją – powiedział Artur Michałowski - Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Przedstawiony przez Uczelnię program studiów podyplomowych Master of Corporate Governance dawał nadzieję na dogłębne poszerzenie wiedzy z tematów, które do tej pory zdobywałam kończąc liczne specjalistyczne szkolenia i kursy, dawała też możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ładu korporacyjnego - stwierdziła Joanna Konieczko – Główny Specjalista w Biurze Handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Oczekiwałam zajęć odbiegających jakością od tych "szkoleniowych" i zależało mi by były prowadzone przez praktyków każdego z modułów, ludzi doświadczonych, pasjonatów. Nie zawiodłam się. Słuchacze studiów MCG okazali się wymagający, a wykładowcy doskonale się w to wpasowali. To właśnie doskonały dobór wykładowców: finansistów, prawników, audytorów, jak również  pracowników Uczelni, potrafiących zaangażować słuchaczy w aktywne warsztaty, dzielących się wiedzą i doświadczeniem zasługuje na szczególną rekomendację. Wiele zagadnień omawianych podczas wykładów stało się źródłem inspiracji i drogowskazem do pracy nad rozwojem osobistym i menedżerskim. Istotnym elementem studiów Master of Corporate Governance były relacje nawiązywane wśród słuchaczy, kluczowe z biznesowego, ale też czysto ludzkiego punktu widzenia. Nie bez znaczenia i nie do przecenienia pozostaje zaangażowanie i doskonały kontakt z Opiekunką studiów MCG, Panią dr Katarzyną Olejko, za co osobiście bardzo dziękuję – dodała.