Spotkanie projektowe Economics of Sustainability

12 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Economics of Sustainability finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne, w którym Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pełni rolę lidera. Projekt jest realizowany w rybnickiej Filii UE.


Spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu, zwieńczonego Raportem postępu zaakceptowanym przez Agencję Narodową, zostało zorganizowane w formule telekonferencji.

Tym razem, formalnymi gospodarzami byli partnerzy z Chorwacji - RRiF Visoka skola za financijski menadzment. Uczestnikami spotkania, oprócz koordynatorów projektu z naszego Uniwersytetu (dr Ewa Wójcik, dr inż. Tomasz Zieliński) byli przedstawiciele wszystkich uczelni partnerskich z Włoch, Słowenii, Republiki Północnej Macedonii, Litwy.

Sytuacja pandemiczna, dotkliwie doświadczająca wszystkie kraje uczestniczące w projekcie, wymusiła zdalną formułę współpracy. Wszyscy uczestnicy projektu zaakceptowali platformę edukacyjną stosowaną w naszym Uniwersytecie. Przy wsparciu Centrum Informatycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach całe międzynarodowe forum aktywnie korzysta ze współdzielonych zasobów dyskowych, grupowej edycji dokumentów projektowych, interaktywnej strony internetowej i pełnej funkcjonalności komunikatora.

Zdefiniowane w projekcie "efekty intelektualne" zakładają w szczególności opracowanie sylabusa i podręcznika do przedmiotu Economics of Sustainability, który finalnie zostanie włączony do programu kształcenia na każdej z partnerskich uczelni. Partnerzy projektu przeprowadzili badania dotyczące wyzwań zrównoważonego rozwoju w swoich krajach/regionach. W efekcie opracowany został szczegółowy plan podręcznika uwzględniający specyfikę ośrodków odpowiedzialnych za jego poszczególne rozdziały.

Przedmiotem kolejnego, styczniowego spotkania, będzie prezentacja propozycji włączenia w realizację projektu studentów, uczniów i przedsiębiorców w oparciu o ciekawe formuły współpracy, w znacznym stopniu wykorzystujące koncepcję gamifikacji (grywalizacji). Najciekawsze rozwiązania propagujące ideę zrównoważonego rozwoju zostaną finalnie udostępnione na platformie edukacyjnej projektu.

Więcej informacji: econosteam.eu