Budynek D

Działalność dydaktyczna w trakcie wygaszania, budynek przeznaczony do rozbiórki.