Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B, pok. 205B

katedry.ke@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice