Zadania Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych


  • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami Uniwersytetu lub wydziału a nauczycielami akademickimi
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów między nauczycielami akademickimi a jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu
  • udzielanie wsparcia organizacyjno-technicznego w zakresie sporządzania planów obciążeń dydaktycznych oraz rezerwacji sal dydaktycznych
  • realizacja zadań wynikających z wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
  • prowadzenie ewidencji w zakresie odwoływania zajęć oraz konsultacji nauczycieli akademickich