Prezentacje specjalności

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomii

W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale prowadzone są zajęcia na sześciu kierunkach:

  • Ekonomia (w ramach kierunku prowadzonych jest 12 specjalności)

  • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne (w ramach kierunku prowadzonych jest 7 specjalności)

  • Gospodarka przestrzenna (w ramach kierunku prowadzone są 3 specjalności)

  • Logistyka (w ramach kierunku prowadzone są 2 specjalności)

  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (w ramach kierunku prowadzona jest 1 specjalność)

  • Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek bez specjalności)