Informacje o Kolegium Ekonomii

Kolegium Ekonomii zostało utworzone na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 100/19 z dnia 1.10.2019 r., w toku przekształceń organizacyjnych. Kolegium kontynuuje ponad pięćdziesięcioletnią tradycję Wydziału Ekonomii funkcjonującego pod tą nazwą od 1992 r., a wywodzącego się z Wydziału Handlu, Transportu i Usług (1975), powstałego z przekształcenia Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia powołanego w 1968 r. W 2018 r. Wydział Ekonomii obchodził uroczyście swój jubileusz.

Funkcjonowanie Kolegium koncentruje się na działalności naukowo-badawczej, publikacyjnej oraz organizacji studiów podyplomowych i szkoleń. Badania naukowe prowadzone są w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. W skład Kolegium wchodzi 13 katedr, skupiających ok. 110 pracowników.