Konferencje

Informacje o organizowanych przez Wydział Ekonomii i inne Wydziały Uniwersytetu konferencjach dostępne są pod linkiem: http://www.ue.katowice.pl/pracownicy/konferencje.html?tm=2