Postępowania habilitacyjne w toku

Dr Jan Acedański

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marzena Czarnecka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Dominika Bochańczyk-Kupka

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Monika Foltyn-Zarychta

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Teresa Gądek-Hawlena

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Małgorzata Fronczek

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Monika Hadaś-Dyduch

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Marcin Hyski

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Małgorzata Król

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Michał Kucia

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Agnieszka Lorek

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Ewa Michalska

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Renata Pęciak

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Anna Sączewska-Piotrowska

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Edyta Szafranek

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Małgorzata Twardzik

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Piotr Tworek

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Alicja Winnicka-Wejs

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Julia Włodarczyk

Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania habilitacyjne - zakończone