Przewód doktorski mgr. Tomasza Wyłudy

recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
recenzja rozprawy doktorskiej 

streszczenie rozprawy w języku angielskim

Przewód doktorski mgr. Pawła Prenzeny

recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Monika Papież, prof. UEK
recenzja rozprawy doktorskiej

streszczenie rozprawy w języku angielskim