Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 2019 [relacja]


Dnia 20 maja 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się po raz dziesiąty Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii "Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje".

Konferencja miała na celu prezentację dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Wydziału oraz integrację środowiska akademickiego.